smansakar web

 

 

 

You are here: Home Manajemen Kesiswaan STKS

STKS

 SUSUNAN PETUGAS STKS

( SATUAN TUGAS KETERTIBAN SEKOLAH )

SMA NEGERI 1 KARANGANOM

TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013

 

 

KOORDINATOR                       : Drs. Burhan Muh Fauzi

KOORDINATOR LAPANGAN       : 1. Semua staf Waka Kesiswaan

                                                                                                 2. Bambang Yulianto S.Pd

                                                                                                 3. Suparjianto S.Pd

                                                                                                 4. Murdiyantono S.Pd

                                                                                                 5. Hendarjo S.Kom

                                                                                                 6. Dwi Santosa S.Kom

                                                                                                                                     

PEMBAGIAN TUGAS                              

            1.Kelas X dan XI                                :  1. Drs. Burhan Muh Fauzi

                                                                             2. Agus Purwanto S.Pd

                                                                             3. Aris Yunanto S.Pd

                                                                              4. Bambang Yulianto S.Pd

                                                                             5. Hendarjo S. Kom

                                                            6. Suparjianto S.Pd

                                                                                                                                      

            2. Kelas XII                                        : 1. Drs. Sumarno

                                                                          2. Dra. Probo Asmani

                                                                          3. Dwi Santosa S.Kom

                                                          4. Murdiyantono S.Pd

                                                                         

Anggota                                           : Semua Bapak / Ibu guru

 

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

 

1.      Membina dan mengembangkan kegiatan Kesiswaan dan Organisasi Siswa Intra Sekolah.

2.      Menyusun dan melaksanakan Program kerja Pembinaan Kesiswaan

3.      Mengamati dan mengawasi kegiatan siswa di sekolah

4.      Menjaga dan mengusahakan keamanan dan ketertiban di lingkungan siswa

5.      Melakukan upaya persuasif agar tidak timbul masalah dan keresahan dikalangan siswa

6.      Membina dan bertanggung jawab atas ketertiban siswa selama di sekolah

7.      Bapak/ibu guru sebagai anggota STKS bertugas setiap mengajar di kelas untuk selalu memantau dan membina ketertiban siswa.